Privacy Policy

Informatie in overeenstemming met de voorschriften inzake bescherming van persoonsgegevens:

In Europa en Spanje zijn er regels voor gegevensbescherming die zijn ontworpen om uw persoonlijke gegevens te beschermen die verplicht zijn voor onze entiteit.

Daarom is het erg belangrijk voor ons om perfect te begrijpen wat we gaan doen met de persoonlijke gegevens waar we om vragen.

We zullen dus transparant zijn en u controle geven over uw gegevens, met eenvoudige taal en duidelijke opties waarmee u kunt beslissen wat we met uw persoonlijke gegevens zullen doen.

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, stel deze dan aan ons.

Hartelijk dank voor uw hulp.

Wie we zijn

Onze benaming: NConnect-Ibiza onderdeel van Next Collection SL

Onze CIF / NIF: B16620973

Onze hoofdactiviteit: REAL ESTATE

Ons adres: AV. 8 de Agosto n.29, CP 07800, IBIZA (Balears (Illes))

Onze contacttelefoon: 678

Ons e-mailadres voor contact: nicola@nconnect-ibiza.com

Onze website: https://www.nconnect-ibiza.com

Voor uw vertrouwen en veiligheid informeren wij u dat wij een entiteit zijn die is geregistreerd in het volgende handelsregister / openbaar register:

Onze hoofdactiviteit is onderworpen aan een voorafgaand administratief vergunningsregime. Voor uw vertrouwen en veiligheid verstrekken wij u de informatie met betrekking tot deze machtiging en de identificatie van de bevoegde instantie van ons toezicht:

Administratieve autorisatie:

Instantie belast met ons toezicht:

(INDIEN DE ACTIVITEIT ONDERWORPEN IS AAN EEN ADMINISTRATIEVE VERGUNNINGSREGELING)

De verantwoordelijke voor deze website oefent een gereglementeerd beroep uit, waarvoor wij de volgende gegevens verstrekken:

Beroepsschool waartoe het behoort:

Officiële of professionele academische graad:

Staat van de Europese Unie waarin de titel is uitgegeven:

Beroepsregels die van toepassing zijn op de uitoefening van het beroep:

(IN HET GEVAL DAT DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE WEBPAGINA EEN GEREGLEMENTEERD BEROEP UITVOERT)

Wij staan ​​tot uw beschikking, aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Waar gaan we uw gegevens voor gebruiken?

Over het algemeen zullen uw persoonsgegevens worden gebruikt om met u te kunnen communiceren en om onze diensten te verlenen.

Evenzo kunnen ze ook worden gebruikt voor andere activiteiten, zoals het verzenden van advertenties of het promoten van onze activiteiten.

Waarom hebben we uw gegevens nodig?

Uw persoonlijke gegevens zijn nodig om met u te kunnen communiceren en om onze diensten te kunnen verlenen. In dit verband zullen we u een reeks dozen verstrekken waarmee u duidelijk en gemakkelijk kunt beslissen over het gebruik van uw persoonlijke gegevens.

Wie kent de informatie die we vragen?

Over het algemeen kan alleen het personeel van onze entiteit dat naar behoren is geautoriseerd kennis hebben van de informatie die we vragen.

Evenzo kunnen die entiteiten die er toegang toe hebben, kennis hebben van uw persoonlijke gegevens zodat we onze diensten kunnen verlenen. Onze bank kent bijvoorbeeld uw gegevens als de betaling van onze diensten plaatsvindt met een kaart of bankoverschrijving.

Evenzo zullen die openbare of particuliere entiteiten waaraan we verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens te verstrekken, op de hoogte zijn van uw informatie vanwege naleving van enige wet. Door een voorbeeld te geven, verplicht de belastingwet om de belastingdienst bepaalde informatie te verstrekken over economische operaties die een bepaald bedrag overschrijden.

In het geval dat we, afgezien van de genoemde veronderstellingen, uw persoonlijke gegevens aan andere entiteiten moeten bekendmaken, zullen we vooraf uw toestemming vragen via duidelijke opties die u in staat stellen om hierover te beslissen.

Hoe gaan we uw gegevens beschermen?

We beschermen uw gegevens met effectieve beveiligingsmaatregelen op basis van de risico's die zijn verbonden aan het gebruik van uw informatie.

Hiervoor heeft onze entiteit een gegevensbeschermingsbeleid goedgekeurd en worden jaarlijkse controles en audits uitgevoerd om te verifiëren dat uw persoonlijke gegevens te allen tijde veilig zijn.

Sturen we uw gegevens naar andere landen?

In de wereld zijn er landen die veilig zijn voor uw gegevens en andere die dat niet zijn. De Europese Unie is bijvoorbeeld een veilige omgeving voor uw gegevens. Ons beleid is om uw persoonlijke gegevens niet naar een land te sturen dat niet veilig is vanuit het oogpunt van de bescherming van uw gegevens.

In het geval dat het voor het verlenen van de dienst essentieel is om uw gegevens naar een land te sturen dat niet zo veilig is als Spanje, zullen we altijd vooraf uw toestemming vragen en effectieve beveiligingsmaatregelen treffen die de risico's van het verzenden van uw gegevens verminderen. voorlichtingspersoneel naar een ander land.

Hoelang gaan we uw gegevens bewaren?

We bewaren uw gegevens tijdens onze relatie en zolang de wet ons dat verplicht. Zodra de toepasselijke wettelijke termijnen zijn verstreken, gaan we verder met het verwijderen van het document.

Vergelijk aanbiedingen

Vergelijk